Katri Saarikivi

Aivotutkija

Katri Saarikivi on aivotutkija, joka johtaa Helsingin yliopiston Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä empatian ja laadukkaan vuorovaikutuksen mekanismeja selvittävää tutkimusprojektia. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on se, millä tavalla nämä mekanismit toimivat ja miten niitä saataisiin toimimaan paremmin tietokonevälitteisessä vuorovaikutuksessa.  Tutkimustoiminnan ohella hän tekee yhteistyötä työorganisaatioiden kanssa relevantin tutkimustiedon sekä tutkimusmenetelmien hyödyntämisessä.

blogi https://medium.com/@katrisaarikivi
twitter https://twitter.com/katrisaarikivi?lang=en
Emotion Hack Day https://emotionhackday.com