Muutos – mutta mihin suuntaan?

Ihmisillä on melkein aina tavalla tai toisella vääristynyt suhde uudistuksiin. Pitää kuitenkin kysyä, mitä muutoksella tai uudistuksella tarkoitetaan. Avoimen muutosviestinnän riski kannattaa joskus ottaa.