Christian B. Miller

Rehellisyystutkija

Christian B. Miller on maailman johtavia moraalipsykologian tutkijoita. Hän toimii filosofian professorina Wake Forest -yliopistossa Yhdysvalloissa. Miller on johtanut laajoja ihmisluontoa tarkasteleviä tutkimusprojekteja ja kirjoittanut aiheesta yli 100 tieteellistä artikkelia ja useita kirjoja (Moral Character: An Empirical Theory (2013), Character and Moral Psychology (2014), The Character Gap: How Good Are We? (2017), Moral Psychology (2021)). Hänen tuorein teoksensa Honesty: The Philosophy and Psychology of a Neglected Virtue (2021) käsittelee nimensä mukaisesti rehellisyyttä.

Retoriikan kesäkoulussa Miller paljastaa, kuinka rehellisiä me ihmiset lopulta olemme, mitä merkitystä sillä on ja miten ihmiskunta voisi kehittyä rehellisyyden hyveessä tulevaisuudessa.