Esimiehet estradilla

Heittäytyminen. Siinäpä vasta taitolaji.

Olin kollegan mukana toteuttamassa pidemmän esimiesvalmennuksen viimeistä jaksoa, jossa kurssilaiset pääsivät testaamaan valmennuksessa opittuja asioita draaman keinoin. Draamaa ja yllättäviä tilanteita on aina siellä, missä on vuorovaikutusta. Välillä haasteellisia tilanteita on vähemmän, välillä enemmän.

Esimiehet ovat etulinjassa, kun nostetaan kissat pöydälle. Kyse on mitä suurimmassa määrin kyvystä heittäytyä ja improvisoida, sillä vaikka itse osaisit asetella sanasi huolellisesti, et koskaan voi tietää, minkä repliikin vastapuoli laukaisee. Lisäksi on osattava olla provosoitumatta ja asettumatta kenenkään puolelle.

Valmennuksessamme kahden päivän aikana kunkin harjoituspisteen läpi kävi 8 esimiesryhmää. Omassa, ristiriitatilannetta käsitelleessä harjoituksessani, kaikkien ryhmien kanssa nousi esiin pari ihan samaa teemaa.

Esimiehellä on yleensä tarve ratkaista asia. Tämä on toki hyvä tavoite. Hedelmällisintä on kuitenkin antaa henkilöiden itse löytää ratkaisut ongelmatilanteisiin.  Arjessa on usein kiire ja tiimiläisetkin saattavat olla ripoteltuina pitkin maita ja mantuja. Tällöin saattaa käydä niin, että esimies tekee ratkaisut muiden puolesta. Muistatteko sananlaskun “Kannettu vesi ei kaivossa pysy”? Tässä piilee sama vaara.

Jotta ihmiset haluavat itse ratkaista ongelmansa, heidän on oltava riittävän motivoituneita haluamaan parannusta. Ongelmiin on siksi tartuttava jollain tasolla heti, kun vähänkään tuntuu siltä, että tässä saattaa olla ongelma. Näin asiat eivät pääse paisumaan itseään isommiksi. Samasta syystä on tärkeää pitää huoli tiimiyttämisestä. Kun ihmiset tuntevat toisensa ja toistensa työnkuvat halu puhaltaa yhteen hiileen on suurempi kuin jos teet töitä “vieraiden” kanssa.

Ihmiset tekevät valtavasti oletuksia. Näiden oletusten perusteella tehdään päätökset, luodaan suhtautumistavat ja toimitaan. Alaiset on saatava huomaamaan, että ristiriitatilanteissa tunteet ovat tunteita eivätkä totista faktaa (“sinä et arvosta minua” vrt. “minusta tuntuu, että sinä et arvosta minua”). Kun päästää tunteiden ja oletusten takana piileviin syihin, mahdollisuus oppimiseen ja ymmärtämiseen lisäntyy.

Esimiestyössäkin harjoitus tekee mestarin. Niinpä esimerkiksi nämä valmennettavat, jotka heittäytyivät estradille hieman hermostuneina, oppivat jotain uutta itsestään. He uskalsivat heittäytyä. Tosielämän tilanteissa kokemus pysyy takataskussa mukana.  Hyvää matkaa arjen esimies-estradeille!

Kommentoi Ohjeet

Tässä blogissa saa kommentoida omalla nimellä. Kommentoijilta vaaditaan sähköpostiosoite.