Voittoisa vaalipuhe – 10 vinkkiä

Presidentinvaalit ovat tulossa ja valtaosa ehdokkaista pyörittää kampanjoita jo täydellä vauhdilla maata kiertäen. Vaikka some ja sähköinen viestintä ovat nousseet kampanjoissa keskeiseen rooliin, eivät perinteiset vaalipuheet ole kuitenkaan mihinkään hävinneet. Ehdokkaat puhuvat ja esiintyvät jatkuvasti ja someen otetut videot vahvistavat viestiä. Puhe on parhaimmillaan väkevä vaikuttamisen väline, joka voi saada aikaan suuria. Niinpä siihen kannattaa panostaa.

Minkälainen olisi unelmien vaalipuhe? Vaalipuheen perimmäinen tarkoitus on tietenkin saada ihmiset äänestämään oikeaa henkilöä, mutta jotta tähän päästäisiin, puheen pitää toteuttaa monta muutakin päämäärää.

Puheen pitää tarjota vakuuttavia vastauksia ihmisten kysymyksiin ja tehdä tarjotut ratkaisut houkutteleviksi. Puheen pitää koota ihmisiä yhteen ja voimaannuttaa heitä antamalla heille tehtävä. Presidentinvaalissa puheen pitää tietenkin tuoda ehdokas esille parhaana johtajakandidaattina: kyvykkäänä, visionaarisena ja samalla tavallisia ihmisiä ja heidän arkeaan ymmärtävänä.

Olen laatinut kymmenen vinkkiä, joiden avulla vaalipuheella voidaan saavuttaa nämä tavoitteet. Arvoisat presidenttiehdokkaat (ja toki muutkin poliitikot), voitte vapaasti napata nämä vinkit käyttöönne!

1 Sinä olet yleisösi palvelija. Sinun pitää välittää heistä.

Puhe on vuorovaikutustilanne. Kohdistat sanasi ihmisille, jotka ovat tulleet kuuntelemaan sinua, ja he reagoivat. Et puhu itsellesi etkä jossain toisaalla olevalle yleisölle. Tai voihan näinkin tehdä (moni tekee), mutta silloin puhe ei palvele ehdokasta varten paikalle kokoontuneita ihmisiä.

Puhuja on yleisönsä palvelija. Hänen tulee olla kiinnostunut heistä ja välittää heistä. Jos puhuja asennoituu yleisöönsä arvostavasti, kuulijat kyllä huomaavat sen ja avaavat korvansa.

2 Tunnista kuulijoiden kysymys ja vastaa siihen.

Vaaleissa valitaan yhteisten asioiden hoitajia. Heidän tehtävänään on rakentaa parempi huominen. Minkälaiset ongelmat vaativat korjaamista? Syvenny ennen puhettasi tarkasti siihen, minkälaisia kysymyksiä ihmisten mielissä elää. Kun tunnistat nämä kysymykset ja onnistut vastaamaan niihin, olet saanut puheessasi jo ison voiton.

3 Puhu totta. Puhu suoraan ja rohkeasti.

Vaaleissa etsitään johtajaa. Johtajan olennaisiin ominaisuuksiin kuuluvat rohkeus ja määrätietoisuus. Onko yhteiskunnallisessa keskustelussa virtahepoja olohuoneessa, kysymyksiä jotka kaikki tiedostavat, mutta joita ei tohdita käsitellä? Nosta virtahepo pöydälle. Osoita että et pitäydy vain sovinnaisessa hymistelyssä vaan uskallat tehdä suoria avauksia. Ihmiset huomaavat rohkeutesi ja ominaisuutesi johtajana.

4 Synnytä toiminnan tarve mutta vala samalla toivoa. Ole optimisti.

Jos puheesi saa aikaiseksi ylipäänsä mitään toimintaa, sen saavat aikaan ne, jotka ovat sinua kuulemassa. Sinun pitää saada heidät liikkeelle. He eivät toimi, jos eivät koe siihen tarvetta. Niinpä yksi puheesi tehtävistä on synnyttää tämä tarve. Nosta esille ongelmia, jotka vaativat korjaamista. Tee selväksi, että nämä asiat eivät korjaannu itsestään, vaan jokaisen panosta tarvitaan.

Kuulijat tarvitsevat myös motivointia: ongelmat voidaan korjata! Kenenkään panos ei ole turha. Parempi huominen odottaa, kunhan toimeen tartutaan. Ihmisten aivot on viritetty reagoimaan herkästi optimistisiin viesteihin: optimistia halutaan uskoa, hänen viestinsä otetaan vastaan halukkaasti.

5 Anna kuulijoiden kokea itsensä tärkeiksi.

Kuulijat rakastavat puhujaa, joka saa heidät kokemaan itsensä arvokkaiksi ja merkityksellisiksi. Puhe voi parhaimmillaan olla voimaannuttava hetki. Se antaa ihmisille kokemuksen siitä, että heillä on mahdollisuus edistää yhteistä hyvää. Ihmiset saavat tehtävän – jokaisella on tärkeä rooli. Heidän elämällään on merkitystä. Viesti kuulijoille, että tarvitset heitä: ilman heitä et voi tehdä mitään.

6 Vala me-henkeä.

Johtaja osaa näyttää suunnan, mutta hän ei marssi siihen suuntaan yksin. Kyse ei ole ainoastaan johtajasta eikä vain yhteen kokoontuneista ihmisistä vaan heistä kaikista yhdessä. Joukossa me olemme voimakkaampia kuin mitä olisimme yksin. Voimme kerääntyä meille yhteisten ja tärkeiden asioiden ympärille ja puolustaa niitä. Luo ihmisille yhteenkuuluvuuden tunne.

7 Ota hallittuja riskejä.

Kaikissa loistavissa puheissa on jännite. Tämä ei tarkoita sitä, että puhuja olisi jännittynyt. Kyse on siitä, että kuulijat seuraavat puhetta tarkkaavaisina, koska odottavat kiinnostuneina, mitä tuleman pitää. Jännitettä synnyttää helposti se, ettei puhuja ota suoritustaan varman päälle vaan ottaa pieniä, hallittuja riskejä. Esimerkiksi jos puhuja on tottunut nojautumaan muistiinpanoihinsa, hän voi yrittää pitää puheen ilman niitä. Tai puhuja voi yrittää uudenlaista tapaa puhutella kuulijoitaan ja käsitellä vaikeita kysymyksiä.

8 Kehota toimintaan.

Parhaat poliittiset puheet ovat sellaisia, jotka synnyttävät toimintaa: ihmiset kertovat sanomaa eteenpäin ja rohkaisevat ystäviään tekemään oikean äänestyspäätöksen jne. Puhujan ei kannata jättää tätä sen varaan, että kuulijat itse oivaltavat, mitä pitää tehdä. Sen sijaan on paikallaan rohkaista ja kehottaa kuulijoita toimintaan. Kerro mitä seurauksia puheellasi on: kuinka itse kukin voi edistää hyvää asiaa.

9 Pidä puhe kevyenä, havainnollisena, keskustelevana.

Levity”, ”kepeys”, vastasi John F. Kennedyn puheenkirjoittaja Ted Sorensen, kun häneltä pyydettiin huippupuheen tunnusmerkkejä. Raskassoutuisuus ei ole ikinä tehnyt yhtään puhetta paremmaksi. Sen sijaan kepeyttä tarvitaan paljonkin. Puheen seuraaminen on vaativa tehtävä. Jos tarjolla on vain painavaa asiaa, kuulijat väsyvät helposti.

Tarvitaan myös kepeyttä, hengähdystaukoja: pientä huumoria, anekdootteja, tarinoita, esimerkkejä, havainnollistuksia, sanaleikkejä, joskus vitsejäkin. Kepeyttä palvelee jo se, että puheen yleissävy on keskusteleva, ei julistava. Barack Obama on keskustelevan puhetyylin mestari; hänen esiintymisistään voi oppia paljon.

10 Osaa lopettaa ajoissa.

Puheita ei paranna raskassoutuisuus mutta ei myöskään se, että ne ovat tavattoman pitkiä. Jos samasta puheesta on kaksi eri versiota, pitkä ja hieman lyhyempi, jälkimmäinen on todennäköisesti parempi. Kuulijoiden kestokyky on rajallinen, ja kun rajat ylitetään, puheen teho heikkenee selvästi. Niinpä mestaripuhujat osaavatkin pitää puheet sopivan mittaisina, eivätkä änge niitä täyteen asiaa.

Ilmoittaudu Retoriikan kesäkouluun

Kommentoi Ohjeet

Tässä blogissa saa kommentoida omalla nimellä. Kommentoijilta vaaditaan sähköpostiosoite.